Piła - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

W poniedziałek 4 października 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile. W uroczystości wzięli udział m.in. rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak, prezydent miasta Piły Zbigniew Kosmatka, senator RP Piotr Głowski, starosta pilski Tomasz Bugajski i wielu innych. 

http://amu.edu.pl/www/spacer-pila/UAM.html

Nowoczesne kolegium gwarantuje odpowiednią do liczby studentów infrastrukturę dydaktyczną złożoną z sal wykładowych (na 250 i 120 osób oraz mniejszych) oraz seminaryjnych - wyposażonych w sprzęt audiowizualny i multimedialny; laboratoriów kierunkowych, specjalnościowych i pracowni - umożliwiających swobodny dostęp do stanowisk i aparatury.

Piła - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Zobacz nasz sklep na Allegro