Konin - Budynek Sądu Rejonowego

Gmach nowego budynku Sądu Rejonowego w Koninie położony jest na działce zlokalizowanej po stronie południowej ulicy Chopina, na północ od terenów kolejowych. Obiekt składa się z budynku głównego położonego wzdłuż linii zabudowy ul. Chopina oraz położonych za nim 3 prostopadłych segmentów - pawilonów... 

Zakresem realizacji była dostawa Betonowych Płyt Elewacyjnych.

Budynek utrzymuje wyznaczoną wzdłuż ulicy linię zabudowy, a poprzez zastosowane środki architektoniczne tworzy przedpole przed głównym wejściem właściwe, dla obiektu użyteczności publicznej. Takie usytuowanie pozwoliło zaprojektować obiekt będący w wyraźnej relacji z ulicą Chopina, respektujący linię zabudowy, linie rozgraniczające terenu o różnym przeznaczeniu, jak również układ i topografię terenu przeznaczonego pod budowę Sądu. Lokalizacja budynku na działce, jak również kontakt z terenami kolejowymi związanymi z głównym dworcem i przylegającą do niego zabudową od strony południowej wpisuje się w układ urbanistyczny tej części miasta.

główny projektant: mgr inż. arch Tomasz Studniarek

jednostka projektowa: archistudio studniarek + pilinkiewicz

montaż: Firma El-Kam Jerzy Pleskot

 

Konin - Budynek Sądu Rejonowego

Zobacz nasz sklep na Allegro