Produkty / Elementy stropowe FILIGRAN

Element stropowy FILIGRAN® jest perfekcyjnym konstrukcyjnym rozwiązaniem masywnego stropu żelbetowego w budownictwie wykonywanym z prefabrykatów.

W pełni odpowiada on wymaganiom budownictwa na skalę przemysłową, nie ograniczając przy tym twórczej inwencji architekta.

Zalety stosowania elementów prefabrykowanych:
 • skrócenie czasu wykonywania stropu na budowie; na budowę   przywozi się gotowe prefabrykaty, w których znajduje się   zbrojenie   dolne stropu; na miejscu układa się tylko zbrojenie    na styku płyt, miejscowe zbrojenie górne oraz układa warstwę  betonu   monolitycznego;
 • eliminacja deskowania; warstwę betonu układa się na płytach   prefabrykowanych, które będąc elementem konstrukcji są   jednocześnie deskowaniem traconym;
 • nieskomplikowany montaż;
 • ograniczenie ilości prac wykończeniowych; powierzchnia płyt   od  strony sufitu jest bardzo gładka;
 • nie wymaga wyrównywania i tradycyjnego tynkowania; specjalnie ukształtowane styki płyt wystarczy zaszpachlować
 • bardzo duże możliwości konstrukcyjne:
  • duże rozpiętości -   nawet do 12 m,
  • oparcie stropu bezpośrednio  na słupach
  • wykonanie belek ukrytych w grubości stropu i w efekcie otrzymanie
   • gładkiej płaszczyzny sufitu; projektanci wybierają najbardziej korzystny schemat pracy konstrukcji i optymalnie dobierają zbrojenie   stropu oraz jego grubość; projektowanie stropu i jego optymalizację najlepiej rozpocząć już na etapie wykonywania projektu   architektonicznego;
   • dowolny kształt stropu; cały strop - łącznie z płytami balkonowymi - można wykonać w jednej technologii; praktycznie nie ma   ograniczeń wynikających z kształtu stropu.

 

 

Zobacz nasz sklep na Allegro