System kanalizacji deszczowej

Rury produkowane i badane zgodnie z najnowszymi wymogami Unii Europejskiej, znajdują się w elitarnej, tj. ok. 10-procentowej grupie wyrobów budowlanych wprowadzonych na polski rynek, których producenci uprawnieni są do opatrywania ich znakiem zgodności "CE".

Wyroby przeznaczone są do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem. Systemy kanalizacji zewnętrznej Euro Pipe są odpowiednie do stosowania w warunkach wilgotnych oraz w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego mało agresywnego tj. w normalnych warunkach dla ścieków domowych i oczyszczonych ścieków przemysłowych, dla większości rodzajów gruntów i wód gruntowych.

Rurociągi charakteryzują się wyjątkową szczelnością, trwałością i niezawodnością oraz bardzo wysoką wytrzymałością na siły zgniatające. Wysokie cechy użytkowe znalazły uznanie w oczach najbardziej renomowanych przedsiębiorstw wykonawczych w Polsce m.in.SKANSKA, ATG Poznań, POLAQUA, SACK INVENT POLAND, INŻBUD, MERCURY ENGINEERING POLAND.

Zobacz nasz sklep na Allegro