Prefabrykaty Drogowe i Kolejowe / Produkty drogowe

Pobierz Deklarację Właściwości  Użytkowych - dla krawężników

Pobierz Deklarację Właściwości  Użytkowych - dla obrzeży

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie sposobu wprowadzania materiałów budowlanych do sprzedaży - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla dyrektywę Rady 89/106/EWG. W wyniku zmiany w ustawodawstwie producenci materiałów budowlanych zastąpili Deklaracje Zgodności, tzw. DoC (z ang. Declaration of Conformity) nowymi Deklaracjami Właściwości Użytkowych, tzw. DoP (z ang. Declaration of Performance).

 

Zobacz nasz sklep na Allegro