Generalne wykonawstwo / Nowe możliwości

Mieliśmy rzadko spotykaną okazję dokonać porównania dwóch technologii stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Eksperyment polegał na wybudowaniu dwóch budynków w tych samych warunkach, z zastosowaniem ścian z bloczków wapienno-piaskowych i ścian prefabrykowanych. Dla ciekawskich, przebieg procesu, czyli wszystkie zdjęcia z budowy umieściliśmy w Galerii Realizacji osiedla

Prefabrykowane ściany

Zaczęło się tradycyjnie w obu budynkach od wykonania fundamentów i ścian piwnic.
 


Po tym etapie rozpoczął się wyścig i kalkulacje. Rozpoczęto budowę parteru. 


Wynik oczywiście był zgodny z zakładanym. Gdy pierwszy budynek wzniósł się do trzeciej kondygnacji drugiemu zamykaliśmy czwartą.


Gdy pierwszy zdołaliśmy ocieplić w drugim już prowadzone były prace wykończeniowe


Powinienem teraz powiedzieć, że najbardziej zaskoczył nas wynik. Ale nie byłbym szczery, zakładaliśmy, że taki będzie. Budynek z prefabrykowanych ścian udało się zbudować korzystniej.

  • Mógł zaoferować większe powierzchnie mieszkań przy tej samej zewnętrznej kubaturze,
  • Budynek przy zastosowaniu prefabrykacji miał mniejszą ilość dylatacji, czym powiększył powierzchnię,
  • Wbrew pozorom budynek był lżejszy dając oszczędności przy jego fundamentowaniu,
  • Mniej materiałów wykończeniowych użyto podczas tynkowania, ponieważ ściany były proste i równe,
  • Szybciej wykonano instalacje, ponieważ ściany zawierały wbudowane ich elementy,
  • Budynek był w mniejszym stopniu zależny podczas realizacji od warunków pogodowych, ponieważ połączenia prefabrykatów w mniejszym zakresie opierały się na pracach „na mokro”,
  • Wysoka jakość i możliwość kontroli przed wbudowaniem eliminowała ilość błędów na budowie,
  • Budynek mógł zostać szybciej przekazany do użytkowania, przez co krótszy był okres jego kredytowania

Zalet można wymieniać jeszcze cała listę, ale to temat na dłuższe rozmowy, do których chętnie zapraszamy Projektantów i Inwestorów
 

My ze swojej strony chcieliśmy zwrócić uwagę, że przy powtarzalnych budynkach warto rozważyć taką technologię, bo dziś nie tylko tak twierdzimy, ale mamy już na to dowody. Zapraszamy do rozmów.

Informacyjnie zamieszczam zastosowane przez nas systemy łączenia prefabrykatów w tym budynku, aby zwrócić uwagę, że o ile jest to ukłon w stronę czasów, które jeszcze pamiętamy, o tyle stosowane obecnie materiały mają z nimi mało wspólnego.

  • do łączenia ścian ze stropem używaliśmy systemu Peikko PSK16
  • do łączenia ścian pomiędzy sobą używaliśmy systemu Halfen HLB-M

 

Zobacz nasz sklep na Allegro