2015 / NWZ 29.01.2016r

2015 / NWZ - 29.01.2016

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH?) i § 13 Statutu Spółki, oraz w związku z żądaniem akcjonariusza Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, złożonym w trybie art. 400 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ?) na dzień 29 stycznia 2016 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad NWZ.

2) Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4) Wybór Przewodniczącego NWZ.

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6) Przyjęcie porządku obrad.

7) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

8) Zamknięcie obrad NWZ.

 

Materiały na Walne Zgromadzenie znajdują się poniżej w formie załączników:

Ogłoszenie Zarządu Spółki KBDOM SA o zwołaniu NWZ KBDOM SA 29.01.2016

Projekty Uchwał NWZ 29.01.2016

Formularz pełnomocnictwa NWZ 29.01.2016

Formularz głosowania korespondencyjnego NWZ 29.01.2016

Liczba akcji KBDOM SA

 

 

Zobacz nasz sklep na Allegro