System kanalizacji deszczowej / Referencje, normy i certyfikaty

 

APROBATY, NORMY I CERTYFIKATY

Certyfikat zgodności z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 19-16:2005
Certyfikat zgodności wyrobu z normą europejską wydany przez Instytut Techniki Budowlanej ITB - 0933/W dla Rur Betonowych Wibrowanych "Euro Pipe S"
Znak certyfikacji "Wyrób Budowlany" Certyfikat zgodności nr ITB-0933/W dla Rur betonowych wibrowanych systemu "Euro Pipe S"
Certyfikat zgodności wyrobu z normą europejską wydany przez Instytut Techniki Budowlanej ITB - 0933/W dla Rur betonowych wibrowanych systemu "Euro Pipe w" oraz Rur żelbetowych systemu "Euro Pipe SR1" i "Euro Pipe SR2"
Znak certyfikacji "Wyrób Budowlany" Certyfikat zgodności nr ITB-0933/W dla Rur betonowych wibrowanych systemu "Euro Pipe w" oraz Rur żelbetowych systemu "Euro Pipe SR1" i "Euro Pipe SR2"
Opinia techniczna IBDiM-TWKiUO-OP-27705/W-1719 w sprawie zastosowania rur betonowych Euro Pipe S w inżynierii komunikacyjnej
 
 
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2013-02-3006 - z dnia 30 września 2013r
Studzienki  niewłazowe  betonowe,  żelbetowe,  do kanalizacji - Wpusty drogowe z pokrywą
 
tekst Aprobaty do pobrania: Pobierz Aprobatę IBDiM

 

 

Zakładowy System Zapewnienia Jakości zgodny jest z normą europejską PN-EN 1916:2005 załącznik G, i obejmuje m. in.:

 • Instrukcję Kontroli Jakości,
 • Normę Zakładową ZN-05/05. Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe kielichowe wibrowane EURO PIPE SR z uszczelką zintegrowaną. Wymagania i badania,
 • Normę Zakładową ZN-02/05. Oznaczanie rur betonowych oznakowaniem CE,
 • Normę Zakładową ZN-03/05. Rury betonowe kielichowe wibrowane EURO PIPE S z uszczelką zintegrowaną. Mieszanka betonowa: skład, wymagania
 • Norma Zakładowa ZN-04/05. Zbrojenie rur EURO PIPE SR

Badania produkowanych rur prowadzone są pod kątem sprawdzenia zgodności produkowanych elementów z wymogami normy PN - EN 1916:2005 oraz wymogami Zakładowego Systemu Zapewnienia Jakości i w szczególności obejmują:
 

 1. badania wytrzymałości na zgniatanie
 2. badania wodoszczelności złącza
 3. badania nasiąkliwości
 4. badania złącza i uszczelki złącza
 5. kontrolę geometrii elementów i profili złącza
 6. kontrolę wizualną wykończenia
 7. zbrojenie i otulenie betonem

Badania wytrzymałości

 • prowadzone standardowo w niezależnym od producenta Laboratorium Wyrobów Budowlanych Politechniki Gdańskiej

Badania szczelności złącza

 • absolutna szczelność nawet w przypadku zakłócenia liniowości połączenia

Uszczelki

Systemy zapewnienia jakości Producenta uszczelek:

 • ISO 9001
 • QS 9000
 • BVQI (Buremu Veritas)
 • British Standard Kitemark

 

Zobacz nasz sklep na Allegro