Katalogi techniczne materiałów elewacyjnych / system stalowy

 Pobieranie poszczególnych elementów katalogu technicznego w wersji  *.DWG rozpocznie się po kliknięciu bezpośrednio w ikonę, którą jesteśmy zainteresowani.


System stalowo-drewniany
 

  Widok ogólny systemu
     

Detal mocowania konsol w wieńcu
 

  Detal dylatacji - przekrój pionowy
  Detal przyziemia - przekrój pionowy
  Przekrój poziomy


Detal ościeża aluminiowego, okno w licu ściany
 

  Nadproże - przekrój pionowy
  Parapet - przekrój pionowy
  Okno w licu ściany - przekrój poziomy


Detal ościeża aluminiowego, okno w ociepleniu
 

  Nadproże - przekrój pionowy
  Parapet - przekrój pionowy
  Okno w ociepleniu - przekrój poziomy


Detal ościeża w systemie Novabrik, okno w licu ściany
 

  Nadproże, płytka NOVABRIK - przekrój pionowy
  Parapet NOVABRIK - przekrój pionowy
  Ościeże, cegiełka NOVABRIK - przekrój poziomy
  Ościeże, płytka NOVABRIK - przekrój poziomy


Detal ościeża w systemie Novabrik, okno w ociepleniu
 

  Nadproże, płytka NOVABRIK - przekrój pionowy
  Parapet NOVABRIK - przekrój pionowy
  Ościeże, płytka NOVABRIK - przekrój poziomy
  Ościeże, cegiełka narożna - przekrój poziomy


Detal ościeża - lekka mokra, okno w licu ściany
 

  Nadproże - przekrój pionowy
  Parapet - przekrój pionowy
  Przekrój poziomy


Detal ościeża - lekka mokra, okno w ociepleniu
 

  Nadproże - przekrój pionowy
  Parapet - przekrój pionowy
  Przekrój poziomy


Nadproże - cegiełka w układzie pionowym
 

  Okno w licu ściany
  Okno w ociepleniu


Narożnik elewacji
 

  Narożnik zewnętrzny
  Narożnik wewnętrzny
  Narożnik zewnętrzny
  Narożnik zewnętrzny


Konsola
 

  Konsola

 

Zobacz nasz sklep na Allegro