Kontakt / Dane kontaktowe

 

Korporacja Budowlana Dom
Spółka Akcyjna


ul. Budowlana 3, Kartoszyno

84-110 Krokowa

tel./fax.+48 (58) 670 60 55

sekretariat@kbdom.eu

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000024482
NIP 944 16 35 703
Kapitał zakładowy: 158.829.600,00 zł
Kapitał wpłacony: 158.829.600,00 zł

 

Korporacja Budowlana Dom
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ul. Budowlana 3, Kartoszyno

84-110 Krokowa

tel./fax.: +48 (58) 774 11 71

kbdom@kbdom.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000118855
NIP 587 14 93 698; REGON 191688293;
Kapitał zakładowy: 25.102.000 PLN

 

Ogólne Warunki Sprzedaży - dokument do pobrania - ...w przygotowaniu...

 

Zobacz nasz sklep na Allegro