Aktualności

2014-10

  • Spółka na początku października została poinformowana o nabyciu akcji przez Compensa TU na Życie, która przejęła akcje naszej Spółki od Benefia TU na Życie, w wyniku połączenia tych dwóch podmiotów. Z otrzymanego zawiadomienia wynika wzrost zaangażowania Towarzystwa Ubezpieczeniowego z poziomu 7,88% do 9,10%.
  • Produkty Spółki w ostatnim półroczu trafiły  na najbardziej prestiżowe projekty budowlane zlokalizowane w Trójmieście:

·         Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku,

·         pomniku Gdynian Wysiedlonych w Gdyni,

·         fontannie miejskiej w Sopocie przy prestiżowej ul. Bohaterów Monte Cassino 

2014-09

  • Spółka we wrześniu zawarła dwa nowe kontrakty budowalne.  Pierwszy z nich jako inwestor zastępczy na wykonanie budynku mieszkalnego na warszawskim Wilanowie (wartość umowy ok. 25,2 mln zł), drugi z nich na wykonanie, jako generalny wykonawca, osiedla domów jednorodzinnych zlokalizowanych w okolicach Moskwy (wartość umowy ok. 6,5 mln EURO). Na dzień dzisiejszy łączna wartość zawartych umów będących w trakcie realizacji sięga prawie 200 mln zł.
  • Spółka podpisała umowę na dostawy prefabrykatów betonowych (m.in. płyt elewacyjnych) do jednego z krajów afrykańskich. Dostawy rozpoczną się w IV kwartale br. Rozpoczęcie dostaw do tak odległego geograficznie obszaru jest czymś wyjątkowym w skali europejskich producentów prefabrykatów betonowych. Podpisanie tej umowy to potwierdzenie wysokich kompetencji KB DOM, liczymy jednocześnie, że udział przychodów zagranicznych będzie stopniowo wzrastał. 

2014-08

  • W akcjonariacie Spółki pojawił się nowy akcjonariusz - Pan Władimir Czumkow (aktualne zaangażowanie w Spółkę wynosi 6,96%), który został również w czerwcu br. powołany w skład Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom SA.
  • Oświadczenie Zarządu w sprawie spadku kursu akcji

W  związku  z  obserwowanym  w  ostatnim  okresie  spadkiem  notowań  akcji  Korporacji Budowlanej Dom SA (dalej: Spółka, KB DOM) Zarząd Spółki oświadcza, że nie doszło w Spółce do jakichkolwiek zdarzeń, które uzasadniałyby obniżenie jej kapitalizacji.

Informacje  bieżące  przekazywane  przez  Spółkę  jak  i  opublikowane  sprawozdania finansowe  pozwalają  obiektywnie  stwierdzić, że  kondycja  KB  DOM  jest  najlepsza  w  okresie ostatnich  lat.  Zarząd  Spółki,  zgodnie  z  zapowiedziami,  konsekwentnie  prowadzi  działania zmierzające  do  pozyskania  nowych  kontraktów  w  zakresie  generalnego  wykonawstwa inwestycji budowlanych oraz dywersyfikacji bazy Klientów. Aktualny portfel zamówień znacznie przekracza  wartość  100  mln  zł,    dodatkowo  Grupa  KB  DOM  negocjuje  kolejne  umowy  o szacunkowej  wartości  kilkudziesięciu  milionów  złotych,  co  łącznie  stanowić  będzie  solidną podstawę  do  dalszego  dynamicznego  rozwoju  Grupy  KB  DOM.  Wzrost  przychodów odnotowywany  jest  również  w  segmencie  prefabrykatów  betonowych,  gdzie  zgodnie z  założeniami  Spółka  poszerza  swoją  ofertę,  wprowadzając  na  rynek  nowy  asortyment produktów.   

Zarząd  KB  DOM  S.A.  zastrzega  jednocześnie,  iż  powyższe  informacje  mają  tylko  i  wyłącznie charakter informacyjny i nie są rekomendacją odnośnie decyzji inwestycyjnych, które każdy z Inwestorów podejmuje zgodnie z własną wiedzą i ryzykiem.

Zarząd Spółki Korporacja Budowana Dom SA

2014-06

Spółka Korporacja Budowlana Dom SA znalazła się na pierwszym miejscu rankingu TOP 100 Dziennika Bałtyckiego.
 

2014-02

W dniu 24 stycznia 2014 r. Spółka zależna Korporacja Budowlana Dom  Sp. z o.o. podpisała ze Spółką Śródmieście Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni umowę o pełnienie obowiązków inwestora zastępczego.  Zgodnie z umową KB Dom Sp. z o.o. przyjął do wykonania czynności mające na celu przygotowanie, realizację i oddanie do użytkowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie w dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 9.421 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu, garażem podziemnym, małą architekturą, chodnikami, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą. Termin zakończenia realizacji został ustalony na 30 czerwca 2015 r. Z tytułu realizacji umowy KB Dom Sp. z o.o. przysługiwać będzie wynagrodzenie szacowane przez strony na dzień podpisania umowy na kwotę 33.361.000,00 zł netto.

 

2014-01

W roku 2013 Grupa Kapitałowa podpisała kontrakty budowlane, których łączna wartość przekracza 100 mln zł. W listopadzie br. Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. zawarła dwie, nowe umowy na realizację dwóch projektów budowlanych: w Ząbkach (budowa osiedla mieszkaniowego Ząbki-Neptun, wartość umowy ok. 34,7 mln zł) oraz w Bartągu k. Olsztyna (kolejny etap budowy osiedla mieszkaniowego Tęczowy Las, wartość umowy ok. 19,5 mln zł).  Łączna powierzchnia używkowa obu projektów wynosi ok. 18.159 m2. Termin zakończenia obu inwestycji planowany jest na koniec 2015 roku.  W II półroczu br. Spółka zakończyła realizację dwóch projektów mieszkaniowych w Gdańsku (projekt "2 Potoki”, Etap II) i Olsztynie (projekt "Osiedle Tęczowy Las”, budynek nr 5),  w ramach których oddanych do użytkowania zostało 265 mieszkań oraz lokali usługowych. Oprócz wyżej opisanych umów spółka zawarła, w sierpniu bieżącego roku, kontrakt na wykonawstwo osiedla mieszkaniowego „Dwa Tarasy” w Gdańsku opiewającego na kwotę ok. 46 mln zł. Była to największa dotychczas umowa wykonawcza KB DOM w tym roku (łączna powierzchnia użytkowa 15.312,47 m2).

 

2013-11

Proces scalenia akcji Spółki aktualnie znajduje się na etapie rejestracji sądowej przez Sad Rejestrowy w Gdańsku. Po otrzymaniu postanowienia (co zdaniem Zarządu nastąpi w grudniu 2013 roku) Spółka złoży wniosek o rejestrację scalenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Ostatecznie proces scalenia akcji powinien się zakończyć, w zależności od terminów decyzji sądowych i administracyjnych, na przełomie grudnia br. /stycznia 2014 roku.
 

2013-09

Nasza płyta peronowa zagościła na Targach TRAKO2013. Miło jest nam w końcu stwierdzić, że rozpoczynamy nieodwołalnie obecność na rynku kolejowym. Stoisko jak na razie skromne, ale za to skuteczne. Udało nam się nawiązać znaczną ilość kontaktów, które powinny zaowocować rozwojem tej płaszczyzny naszej działalności.
 

2013-08

Wyniki finansowe Grupy KB DOM pierwszego półrocza 2013

W analizowanym okresie pierwszego półrocza 2013r Grupa KB DOM wypracowała zysk netto w wys. 4.470 tys. zł oraz osiągnęła przychody w wys. 33.918 tys. zł. W I półroczu 2012 r. wartości te wyniosły odpowiednio (-19.975 tys. zł) oraz 8.503 tys. zł.

Zysk brutto ze sprzedaży w wys. 1.856 tys. zł osiągnięty został przede wszystkim na realizowanych przez spółkę zależną Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o., w charakterze Generalnego Wykonawcy, inwestycjach mieszkaniowych i komercyjnych zlokalizowanych w Gdańsku, Olsztynie i Warszawie. Dłuższa od typowej zima oraz zmniejszenie ilości inwestycji infrastrukturalnych skutkowała niższymi przychodami ze sprzedaży prefabrykowanych elementów betonowych. Oczekujemy, że w II półroczu 2013r  Grupa wypracuje wyższe od wykazanych w I półroczu przychody  z tej linii biznesowej.

W I półroczu Grupa, na podstawie otrzymanych informacji i dokumentów (w tym opinie biegłych rzeczoznawców)  dokonała częściowego rozwiązania i zmniejszenia rezerwy (z kwoty 1 mln EUR do 0.5 mln EUR) utworzonej w związku z toczonym sporem sądowym z niemiecką spółką Fenster- und Türentechnik Wessel Ingenieur-Büro GmbH dotyczącym kontraktu na dostawę stolarki otworowej w latach 2006-2008r.

Zawarcie przez Grupę KB DOM nowych kontraktów w zakresie realizacji w charakterze Inwestora Zastępczego kolejnych projektów mieszkaniowych (m.in. 13 sierpnia 2013r Spółka KB DOM sp. z o.o. zawarła umowę o wartości ok. 46 mln zł netto na realizację inwestycji w Gdańsku przy ul. Przemyskiej) wraz ze zwiększeniem sprzedaży  w segmencie prefabrykatów betonowych będzie w sposób pozytywny oddziaływać na wyniki wykazywane w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem finansowym za półrocze 2013 w zakładce Relacje Inwestorskie - Raporty okresowe. 

2013-07

Kończymy prace z uruchomieniem naszej nowej witryny www.kbdom.pl
 
Uznaliśmy, że jest to ostatni możliwy moment, aby posumować wielopłaszczyznowość naszych zamierzeń w zakresie produkcji elementów z betonu. Stronę budowaliśmy w oparciu o ideę jednorodności i przejrzystości i mamy nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Przede wszystkim będzie przydatna odpowie na wiele pytań nim trzeba będzie je zadać wprost.

2013-06

Tego jeszcze nie było, tak powinien zaczynać się wpis na naszej stronie z Aktualnościami. Rozpoczynamy prace nad wdrożeniem nowego rodzaju betonowej kostki brukowej. Kostki fluorescencyjnej, czyli takiej, która nie tylko będzie na wielko powierzchniowych parkingach wyznaczając linie parkingów miała inny kolor, ale zyska funkcjonalność w momencie, gdy skierujemy na nią światła swojego samochodu. To krok dalej w budowaniu lepszych i bardziej funkcjonalnych parkingów z kostki betonowej. Niestety nie podajemy więcej szczegółów, ponieważ prace w tym zakresie jeszcze trwają.

2013-05

Nieustannie poszerzamy gamę produktów. Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem do obrotu nowego rodzaju kostki, potocznie nazywanej kostką ekologiczną. Czyli taką, która posiada właściwości fotokatalityczne, które aktywnie usuwają tlenki azotu z zanieczyszczonego powietrza. Kostka będzie produkowana z użyciem specjalnego cementu TioCem - zwanego cementem przyjaznym środowisku. Więcej o samym cemencie i sposobi jego działania można poczytać na stronie www.tiocem.pl
 
Dzięki temu nasze nawierzchnie będą przyczyniały się do oczyszczania środowiska i będą miały zastosowanie zwłaszcza tam gdzie intensywność ruchu pojazdów nabiera dobrze znanego nam z życia tempa.
Zobacz nasz sklep na Allegro