Kalendarium / Terminy raportów okresowych


1) Jednostkowy raport roczny za 2015 r. (R)  18.03.2016 r.

2) Skonsolidowany raport roczny za 2015 r. (RS)  18.03.2016 r.

3) Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) za:

     I kwartał 2016 r. 13.05.2016 r.

    III kwartał 2016 r. 14.11.2016 r.

4) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. (PSr)  30.08.2016 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.01.2016r. Siedziba Spółki KB DOM S.A., ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, godz. 10.00

Zobacz nasz sklep na Allegro