Grupa kapitałowa / Władze Spółki

Zarząd

Małgorzata Dzięgielewska - Członek Zarządu
Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu
Adam Stroniawski - Członek Zarządu
 


Rada Nadzorcza

Peter Behnke - Członek Rady Nadzorczej

Władimir Czumakow - Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Kamiński - Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Kotkowski - Członek Rady Nadzorczej

Henryk Torbicki - Członek Rady Nadzorczej
 

Zarząd 

Małgorzata Dzięgielewska

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Studiów Podyplomowych Master of Business Administration. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Od maja 2012r. pełni funkcję Członka Zarządu spółki Korporacja Budowlana Dom SA. Od 2002r. związana ze spółką Korporacja Budowlana Dom Sp. o.o. początkowo jako Koordynator ds. sprzedaży, kolejno Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, a od stycznia 2012 roku jako Prezes Zarządu. W latach 2000-2002 współuczestniczyła w tworzeniu strategii dla nowych inwestycji deweloperskich w Trójmieście oraz Warszawie. W latach 1996- 2000 związana z łódzką fabryką mebli biurowych Mikomax oddział w Gdańsku.
 

Rafał Jakóbiak

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, członek brytyjskiego stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA. Posiada kilkanaście lat doświadczenia w obszarze finansów. Od maja 2012 r. pełni funkcję Członka Zarządu spółki Korporacja Budowlana Dom SA oraz zasiada w zarządach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KB DOM. Od 2007 r. związany z Grupą Kapitałową Polnord SA, gdzie m.in. uczestniczył w realizacji mieszkaniowych i komercyjnych projektów deweloperskich. W latach 2001-2007 pracował w Prokom Software SA uczestnicząc, w ramach Zespołu ds. Planowania Inwestycyjnego, w pracach przy projektach kapitałowych i finansowych realizowanych przez Grupę Prokom. W latach 2004-2008 Członek Rad Nadzorczych spółek zależnych z Grupy Prokom Software SA.
 

Adam Stroniawski

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, posiada tytuł magistra prawa. W roku 2008 ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek - zarządzanie finansami. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego oraz procesów inwestycyjnych w ramach rynku kapitałowego oraz w obszarze obrotu papierami wartościowymi. Odbył szereg szkoleń z zakresu Giełdy Papierów Wartościowych organizowanych m.in. przez KNF, GPW S.A., Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z restrukturyzacją spółek kapitałowych, głównie w obszarze emisji papierów wartościowych oraz fuzji podmiotów gospodarczych. Od roku 2005 związany z Grupą Kapitałową Korporacja Budowlana Dom. Od maja 2012r. pełni funkcję Członka Zarządu spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz wchodzi w skład organów zarządzających spółek zależnych z Grupy Kapitałowej KB DOM.
 


Rada Nadzorcza

Peter Behnke

Od roku 1972 do 1981 praca w zawodzie nauczyciela w Polsce. W roku 1981 wyjazd do Niemiec. Od roku 1982 praca w urzędzie państwowym w Niemczech, jako chemik z jednoczesnym zajęciem pedagogicznym - kształcenia laborantów chemii i biologii. W roku 1892 przejście do sektora prywatnego branży budowlanej i handlowej, jako właściciel i współwłaściciel firm niemiecko-polskich z doradztwem i inwestowaniem grup kapitałowych niemieckich w Polsce.
Od roku 2000 do luty 2010 r. praca dla polskiej spółki INTUR-KFS Sp. z o.o., późniejszej KB DOM S.A. jako bezpośredni reprezentant firmy, koordynator exportu do krajów zachodnich, głównie Niemiec. Od lipca 2010 prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w  Niemczech w zakresie doradztwa i przedstawicielstwa dla firm polskich na terenie przede wszystkim Niemiec.

Władimir Czumakow

Urodził się 2 lutego 1970 w mieście Chwałynsk Saratowskiego obwodu. Ma wyższe wykształcenie. Absolwent 1999 roku Moskiewskiego Uniwersytetu Ekonomii, Statystyki i Informatyki.
 
Od 1992 do 2000 roku zajmował różne stanowiska w organach władzy publicznej regionu moskiewskiego. Zaczynał jako czołowy specjalista wydziału usług komunalnych, później został dyrektorem firmy drogowo-budowlanej. W 2000 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego firmy  „Semigor” Sp. z o.o. W 2001 roku założył i został dyrektorem generalnym firmy „C-Technokomplekt” Sp. z o.o. Od roku 2005 do dnia dzisiejszego jest założycielem i zastępcą dyrektora generalnego spółki „Pahra” Sp. z o.o. W 2006 roku został dyrektorem generalnym „TRILLPROM” ZSA. W 2012 r. zjednoczył wszystkie spółki i założył grupę kapitałową „Veritas Domini”, która obejmuje 8 spółek zintegrowanych pionowo działających w branży od projektowania budynków i budowli, w budownictwie, zarządzaniu i utrzymaniu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do czynności prawnej w sprawach transakcji z nieruchomościami. Grupa kapitałowa „Veritas Domini” jest jedną z największych struktur w regionie moskiewskim Federacji Rosyjskiej, ma w posiadaniu bank gruntów, który obejmuje 23 mln mkw powierzchni do zabudowy. Ilość metrów kwadratowych sprzedanych niedawno wyniosła ponad 1 mln mkw powierzchni mieszkalnych i niemieszkalnych. Grupa kapitałowa „Veritas Domini” współpracuje z największymi międzynarodowymi firmami, funduszami inwestycyjnymi i bankami, jak SBERBANK, URALSIB, Wermuth Asset Management, ANTONIO SALA, HITACHI, PELTI JA RAUTA, MAN, IVECO, KOMATSU, VIESSMANN, BUDERUS, REHAU i innymi. Specjalizacją grupy kapitałowej „Veritas Domini” jest budowa domków dwupoziomowych, typu townhouse, domków jednorodzinnych, także niskich wielorodzinnych, nieruchomości handlowych i biurowych.
 
Jerzy Kamiński
 
Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, licencjonowany makler papierów wartościowych. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa dla ekonomistów.
W latach 1991-1994 związany z branżą handlową, początkowo jako dyrektor sprzedaży w spółce Piakol, a następnie jako właściciel firmy Jerzy Kamiński Handel Międzynarodowy.
W latach 1995-1997 pełnił kolejno funkcje Starszego Analityka w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Inicjatyw Gospodarczych SA, Dyrektora Departamentu Nadzoru i Prywatyzacji Jednostek Handlu Zagranicznego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, a także Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych Kulczyk Holding SA.
Od 1998 do 2002 r. związany z Grupą Warta, początkowo jako Wice Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitałowego TUiR Warta SA, a następnie Prezes Zarządu Warta Nieruchomości Sp. z o.o. i Warta Hotels Development Sp. z o.o. W tym czasie stworzył system spółek zależnych dla TUiR Warta SA oraz zbudował sieć 60 placówek TUiR Warta SA w całej Polsce w ciągu zaledwie roku. Doprowadził również do podpisania umowy ze Starwood Ltd.na budowę trzech Hoteli Sheraton i zbudowania trzech biurowców na potrzeby oddziałów TUiR Warta SA i innych najemców.
Następnie objął stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego SA, które piastował do 2003 r. W 2004 r. rozpoczął współpracę ze Skanska  Property Poland Sp. z o.o. kolejno na stanowiskach Project Managera, Dyrektora Regionalnego w obszarze Polski Południowej, a następnie Członka Zarządu i Dyrektora ds. Rozwoju.
Od 2010 r. do połowy grudnia 2015 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju spółki HB Reavis Polska Sp. z o.o., gdzie doprowadził do uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie polskich inwestycji HB Reavis Polska, a także przewodził w procesie tworzenia strategii i struktury firmy.
Od dnia 15 grudnia 2015 r. pełni funkcję Członka Zarządu Polnord SA.
 
Jerzy Kotkowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku menedżerskim i licencjonowany doradca inwestycyjny. Karierę zawodową rozpoczął w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA. W latach 1999-2000 Doradca Banku Światowego w Departamencie Funduszy Kapitałowych Ministerstwa Skarbu Państwa, skąd przeszedł do PKO BP SA na stanowisko Specjalisty ds. Inwestycji. W latach 2002-2005 zajmował kolejno stanowiska Członka Zarządu ds. Finansowych w spółce Park Wodny Sopot Sp. z o.o., Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego i Operacyjnego w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT SA, a także Wiceprezesa Zarządu Huty Szkła Gospodarczego Irena SA i Huty Szkła Kryształowego Violetta SA, w której zarządzał zarówno finansami, jak i procesami restrukturyzacyjnymi. Stanowisko Członka Zarządu zajmował później także w spółce Barista Sp. z o.o., prowadzącej restauracje Hard Rock Cafe w Warszawie i Krakowie. Od 2005 do 2012 r. Prezes Zarządu VIS Investments Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie grupą kapitałową o aktywach o wartości 300 mln PLN, kształtowanie polityki finansowej i inwestycyjnej, a także inwestycje kapitałowe i zarządzanie portfelem papierów wartościowych na rynku publicznym. W międzyczasie pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA. Od 2012 r. do połowy grudnia 2015 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego Natura Tour Sp. z o.o. z grupy PKP; od lutego 2015 r. do połowy grudnia 2015 r. był również Prezesem Zarządu Wars SA, odpowiedzialnym m.in. za restrukturyzację firmy i wdrożenie programu naprawczo-oszczędnościowego. Od dnia 15 grudnia 2015 r. pełni funkcję Członka Zarządu Polnord SA.

Henryk Torbicki

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w 1976 roku uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych, absolwent studiów podyplomowych energetyki jądrowej Politechniki Warszawskiej.
Po ukończonych studiach odbył 1,5 roczny staż w państwowym przedsiębiorstwie montażowo - budowlanym, a następnie pracował, jako pracownik naukowy w Morskim Instytucie Rybackim, autor i współautor ponad 30 publikacji. Od 1976 roku pracował w branży energetycznej w przygotowaniu inwestycji a następnie realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Żarnowcu, na różnych stanowiskach, od 1987 roku, jako z-ca dyrektora tej budowy w ekipie inwestora. W tym czasie uczestniczył w kilku szkoleniach i kursach krajowych i zagranicznych z zakresu bezpieczeństwa jądrowego oraz eksploatacji elektrowni jądrowej. Po rządowej decyzji o likwidacji elektrowni pracował w przemyśle spożywczym, prowadził doradztwo inwestycyjne, a od 2004 roku do chwili obecnej związany z firmą Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o.
 
Zobacz nasz sklep na Allegro