Relacje inwestorskie / Akcjonariat

  Liczba akcji % kapitału Liczba głosów na WZ

 % głosów na    WZ

POLNORD S.A. 3.149.189 31,72% 3.149.189 31,72%
COMPENSA TU Na Życie S.A. 902.850 9,10% 902.850 9,10%
ZANDELL HOLDINGS LIMITED 866.000 8,72% 866.000 8,72%
PAN WŁADIMIR CZUMAKOW 690.215 6,96% 690.215 6,96%
PKO TFI S.A. 528.361 5,32% 528.361 5,32%
POZOSTALI (free float) 3.790.235 38,18%

3.790.235

38,18%
 
Kapitał zakładowy: 158.829.600,00zł
Liczba wszystkich akcji: 9.926.850 sztuk
Cena nominalna akcji: 16 zł

Wszystkie akcje spółki KB DOM S.A. są akcjami nieuprzywilejowanymi.

Zobacz nasz sklep na Allegro